U kunt op deze pagina de routekaart van Australië vinden om af te drukken en te downloaden in PDF. De Australische wegenkaart toont het gedetailleerde wegennet, de belangrijkste snelwegen en de vrije snelwegen van Australië in Oceanië.

Australische wegenkaart

Kaarten van Australische wegen

Op de Australische wegenkaart staan alle wegen van het Australische wegennet en de belangrijkste wegen van het land. Met deze wegenkaart van Australië kunt u uw routes voorbereiden en uw routes vinden door de wegen van Australië in Oceanië. De wegenkaart van Australië is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

Australië heeft drie tot vier keer meer wegen per hoofd van de bevolking dan Europa en zeven tot negen keer meer dan Azië. Australië heeft ook het op twee na hoogste brandstofverbruik per hoofd van de bevolking ter wereld. Perth, Adelaide en Brisbane behoren tot de meest auto-afhankelijke steden ter wereld, met Sydney en Melbourne in de buurt. Bovendien behoort de afstand die met de auto (of een vergelijkbaar voertuig) in Australië wordt afgelegd tot de hoogste ter wereld en wordt deze door de Verenigde Staten en Canada overschreden. Er zijn 3 verschillende categorieën van Australische wegen zoals vermeld in de wegenkaart van Australië: Federal Highways, State Highways, Local Roads.

Het wegennet van Australië omvat in totaal 913.000 km, verdeeld over de hele wereld: Verhard: 353.331 km (inclusief 3.132 km snelweg), Onverhard: 559.669 km (schatting 1996) zoals u kunt zien op de wegenkaart van Australië. De meeste verkeerstunnels in Australië zijn sinds de jaren negentig van de vorige eeuw aangelegd om de verkeersopstoppingen in grootstedelijke gebieden te verlichten of om belangrijke waterlopen te doorkruisen.

Australië is sterk afhankelijk van het wegvervoer omdat Australië een groot gebied en een lage bevolkingsdichtheid heeft in aanzienlijke delen van het land (zie de wegenkaart van Australië). Een andere reden voor de afhankelijkheid van wegen is dat het Australische spoorwegnet niet voldoende ontwikkeld is voor veel van de goederen- en passagiersvereisten in de meeste gebieden van Australië. Dit heeft ertoe geleid dat goederen die anders per spoor zouden worden vervoerd, via wegtreinen door Australië worden vervoerd. Bijna elk huishouden bezit ten minste één auto en gebruikt deze de meeste dagen.

Australische snelwegkaart

Kaarten van Australische snelwegen

Op de kaart van de Australische autosnelwegen zijn de tol- en gratis wegen van Australië aangegeven. Met deze wegenkaart van Australië kunt u uw routes op de snelwegen van Australië in Oceanië voorbereiden. De wegenkaart van Australië is te downloaden in PDF, printbaar en gratis.

Australië is een uitgestrekt en dunbevolkt land. De vroegste snelwegen stralen in een spaakvormig patroon uit de hoofdsteden van elke staat. Deze snelwegen verbinden grote plattelandssteden met de hoofdsteden. Het vervoer tussen de hoofdsteden verliep aanvankelijk vooral over zee en per spoor. Naarmate de bevolking toenam, werden er wegen aangelegd die de steden op verschillende snelwegen met elkaar verbonden. Victoria, bijvoorbeeld, heeft het grootste wegennet zoals u kunt zien in Australië snelwegkaart met elke grote stad direct verbonden met elke andere grote stad in de staat. De toegenomen vraag naar goederen- en passagiersvervoer leidde tot de aanleg van intercity-snelwegen, vooral met de afname van het vrachtvervoer per spoor.

Primaire snelwegen in Australië; in publicaties snelwegen genoemd. Dit zijn typisch tweebaans autosnelwegen. Ze verbinden hoofdsteden met elkaar of met grotere plattelandssteden en zijn ook van toepassing op grote stadssnelwegen. Secundaire snelwegen verbinden grote steden met elkaar op verschillende "A"-routes, waaronder bepaalde minder belangrijke voormalige nationale routes zoals aangegeven op de Australische wegenkaart. Bovendien kunnen zij belangrijke omzeilde delen van voormalige "A"- of "M"-routes en belangrijke toeristische routes omvatten.

Elke Australische staatsoverheid onderhoudt zijn eigen netwerk van wegen die de meeste steden in de staat met elkaar verbinden. Snelwegen en hoofdwegen zijn onder andere met wegen, nationale routes, staatsroutes en routes genummerd volgens het alfanumerieke routenummeringssysteem zoals u kunt zien op de Australische wegenkaart. Sommige snelwegen in afgelegen gebieden van Australië zijn niet afgesloten voor grote verkeersvolumes en zijn niet geschikt voor alle weersomstandigheden. Na hevige regenval kunnen ze voor het verkeer worden afgesloten.